Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Niemal wszystkie badania opinii publicznej państw zachodu Europy pokazują, że społeczeństwa z coraz większą podejrzliwością patrzą na politykę Stanów Zjednoczonych, mniejszą wagę przywiązują do siły i jakości więzi atlantyckich, a nawet amerykański parasol nuklearny rozciągnięty nad Europą zaczyna być postrzegany bardziej w kategorii ciężaru i balastu, niźli gwarancji bezpieczeństwa. Świadczy o tym choćby ostatnia dyskusja w Niemczech i w Belgii na temat uczestnictwa w programie nuclear sharing. W ostatnich tygodniach zarysowała się tez zauważalna różnicą między kolektywną Europą a Stanami Zjednoczonymi w kwestii polityki wobec Chin. Co to znaczy? Czy Europa zmierza ku uzyskania geostrategicznej samodzielności? Rozmawiają: dr Jacek Bartosiak, Marek Budzisz, Justyna Gotkowska, prof. Tomasz G. Grosse.