Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Niemal wszystkie badania opinii publicznej państw zachodu Europy pokazują, że społeczeństwa z coraz większą podejrzliwością patrzą na politykę Stanów Zjednoczonych, mniejszą wagę przywiązują do siły i jakości więzi atlantyckich, a nawet ameryk