Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Jakie są możliwe scenariusze konfliktu zbrojnego na Ukrainie? Analitycy, specjaliści ds. polityki wschodniej stawiają możliwe hipotezy wygasania konfliktu, negocjacji pokojowych i ewentualnego wybuchu kolejnych wojen. Jaką rolę może w tych scenariuszach odegrać Polska? W programie biorą udział: dr Jacek Bartosiak (Strategy&Future), dr Sławomir Dębski (dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych), dr Adam Eberhard (dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Wspierania Reform w Republice Mołdawii) i Marek Budzisz (ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu).