Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Adam Michnik jest jedną z kluczowych postaci polskiej rzeczywistości po 1989 roku. Jedni widzą w nim przede wszystkim bohatera czasu opozycji antykomunistycznej i jedną z twarzy pokojowych przemian okrągłostołowych, inni upatrują w nim natomiast wyra