Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Analizują działania rządów, oceniają wykonalność i koszty reform, wymyślają rozwiązania, na które nie wpadli decydenci, wytyczają ramy kluczowych debat. – Ich zadaniem jest pilnowanie, by polityka była oparta na wiedzy – mówi prof. James McGann z Uniwersytetu Pensylwanii. A ponieważ pensum wiedzy potrzebnej do rządzenia stale rośnie, wzrasta też wpływ think tanków na politykę.
Który z wymiarów polityki jest szczególną domeną think tanków jako dostarczycieli wartościowej ekspertyzy politycznej? Jest nim wymiar strategiczny (idei i fundujących je wartości) czy też wymiar taktyczny (gry interesów)? A może żaden z nich? Gośćmi programu są: dr Jacek Bartosiak, Marek Budzisz, prof. Tomasz Grosse, Bartłomiej Radziejewski.