Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Jak się ma sztuka do patriotyzmu? Czy sztuka współczesna może być patriotyczna? Czy istnieją dobre wzorce historyczne, które mogłyby dzisiaj taką sztukę animować? Czy też ten pomysł jest kuriozalny? Czy sztuka się dziś umiędzynarodowiła