Sądy przesądy – rozróby u Kuby

O zmianach w sposobie komunikacji pisemnej wynikających z rozwoju technologicznego rozmawiają: dr Maciej Gurtowski, dr Grzegorz Lewicki, dr Sebastian Szymański, dr Paweł Gra