Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Polityka Polski w nowych realiach międzynarodowych. Czy powinniśmy przygotowywać się do wojny na Wschodzie? Rozmawiają o tym: dr Jacek Bartosiak, Marek Budzisz, amb. Marek Nowakowski, Sławomir Majman, specjalista w dziedzinie stosunków międzyn