Sądy przesądy – rozróby u Kuby

O zasadności humanistyki w naszym życiu z Jakubem Morozem rozmawiają: prof. Magdalena Gawin − historyk, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego; prof. Maria Starnawska − historyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. Marek Kornat − historyk, UJ; dr Mateusz Werner − UKSW.