Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Amerykańska badaczka Gertrude Himmelfarb napisała przed laty książkę „Jeden naród, dwie kultury”, w której pokazywała, że amerykańskie społeczeństwo jest bardzo głęboko i zasadniczo podzielone. Czy coś takiego istniej w Pols