Rzeczpospolita Nieodbudowana

W drugim odcinku cyklu zostanie poruszone zagadnienie nieodbudowanej architektury Katowic.