Rzeczpospolita Nieodbudowana

Cykl dokumentalny zabierze widzów w podróż po Rzeczypospolitej Nieodbudowanej - do miejsc celowo zniszczonych i świadomie nieodbudowanych przez dwa totalitaryzmy - narodowy socjalizm i komunizm. Nieistniejące już zabytki zostały potraktowane jako punkt wyjścia do szerszych, a przez to ciekawszych opowieści o naszym wspólnym środkowoeuropejskim dziedzictwie. Piękno utracone w dziejowych kataklizmach jest dla nas świadectwem żywotności i geniuszu pokoleń mieszkańców Rzeczypospolitej. Dzięki wartkiej narracji i nowoczesnym technologiom zostały przywrócone wspólnotom fragmenty ich dziedzictwa.