Rzeczpospolita modernistyczna

Budowa gmachów publicznych i instytucji kultury, była jednym z fundamentów, na których wspierała się II Rzeczpospolita. Wielkie zbiory narodowe powstające w czasach zaborów nie miały wtedy swoich miejsc, gdzie można je było eksponować. Zróżnicowany wachlarz funkcjonalny obiektów kultury i rozrywki też skutkował zróżnicowaną formą architektoniczną. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego charakteryzowała się ciągłym ścieraniem się dwóch tendencji: nowoczesności i silnym tworzeniem stylu narodowego. Budynki budowane w okresie międzywojennym, budynki kultury, niosły bardzo istotny przekaz tożsamości narodowej.