Rzeczpospolita modernistyczna

Budowa gmachów publicznych i instytucji kultury, była jednym z fundamentów, na których wspierała się II Rzeczpospolita. Wielkie zbiory narodowe powstające w czasach zaborów nie miały wtedy swoich miejsc, gdzie można je był