Rzeczpospolita modernistyczna

Odcinek opowiada o architekturze modernistycznych dworców kolejowych, lotniczych, autobusowych i morskich, wybudowanych w przedwojennej Polsce. Przed władzami odradzającej się po 1918 roku II Rzeczypospolitej, wśród licznych zadań polit