Rzecz Polska

Jednym z najciekawszych fenomenów artystycznych, który rozwinął się w naszym kraju w latach 60. XX wieku była Polska Szkoła Plakatu. Wśród jej twórców wyróżniał się Wojciech Zamecznik. Jednym z najbardziej zn