Rzecz Polska

Logo Centrali Przemysłu Naftowego jest uznawane za jedno z najlepszych w historii krajowego wzornictwa i funkcjonuje także jako jeden z najbardziej popularnych znaków graficznych w Polsce. Co czyni to logo tak wyjątkowym? Ten biało-pomarańczow