Rytmy zdrowia

Szpitalne Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii to szczególne miejsca, w których przyjmuje się chorych w stanie krytycznym. To tutaj leczy się ciężkie zatrucia, udary, zawały, śpiączki oraz inne schorzenia wymagającej natychmiastowej wysokospecjalistycznej pomocy lekarskiej, na przykład po wypadkach drogowych. Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii różnią się od innych oddziałów szpitalnych, że trafiają do niego pacjenci w stanie wymagającym ciągłej obserwacji funkcji życiowych.