Rytmy zdrowia

Szpitalne Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii to szczególne miejsca, w których przyjmuje się chorych w stanie krytycznym. To tutaj leczy się ciężkie zatrucia, udary, zawały, śpiączki oraz inne schorzenia wymagającej natychmias