Rytmy zdrowia

Udar mózgu jest trzecią najczęstszą chorobą w Polsce po chorobach serca i nowotworach. Jest też pierwszą przyczyną trwałej niepełnosprawności osób po 40. roku życia. W Polsce, w ciągu roku udar mózgu dotyka 80 około tysięcy osób i powoduje około 30 tys. zgonów. Do najważniejszych czynników ryzyka udaru, które są od nas zależne należą: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta oraz zbyt duża masa ciała. Należy podkreślić, że palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn chorób naczyniowych, w tym także udaru mózgu zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego.