Rytmy zdrowia

Wcześniak to ogromne wyzwanie dla rodziców. Dziecko urodzone za wcześnie jest obarczone ogromnym ryzykiem powikłań. m.in. niedojrzałość płuc oraz problemy z oddychaniem, czy niedojrzałość układu nerwowego. Dzięki rozwojowi technologii medyczny