Rwanda 2020 – misje na wzgórzach

Marianie głoszą w Rwandzie Ewangelię, sprawują sakramenty, a także opiekują się najbardziej potrzebującymi. Obecnie jednym z ich głównych zadań jest formacja i kształcenie afrykańskich następców. Przyglądamy się co motywuje kleryków i diakonów, że chcą wstąpić do Zgromadzenia Księży Marianów i z sukcesami kontynuować misję księdza Leszka Czeluśniaka.