Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Józefa Cyrankiewicza, działacza w strukturach Polskiej Partii Socjalistycznej zarówno przed II Wojną Światową, w trakcie jej trwania, jak i w pierwszych latach powojennych. W czasie wojny będąc w konspiracji m