Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Józefa Cyrankiewicza, działacza w strukturach Polskiej Partii Socjalistycznej zarówno przed II Wojną Światową, w trakcie jej trwania, jak i w pierwszych latach powojennych. W czasie wojny będąc w konspiracji m.in. przyczynił się do uwolnienia z rąk niemieckich Jana Karskiego. Dzięki swej inteligencji w 1947 roku został premierem Polski.