Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina poetę i aforystę – Stanisława Jerzego Leca, z którym często spacerował po ulicach Starego Miasta.