Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o czasach, gdy uczył się w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.