Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Odcinek poświęcony postaci Eustachego Kossakowskiego – wybitnego fotografa, którego Andrzej Dobosz poznał w Paryżu.