Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Odcinek poświęcony postaci Hugona Steinhausa – wybitnego matematyka i współzałożyciela lwowskiej szkoły matematycznej.