Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o dziwnych przyjaźniach i stylu monologizowania historyka i krytyka literackiego Adama Mauersbergera.