Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina postać Adama Mauersbergera – historyka, krytyka literackiego, a przede wszystkim dawnego dyrektora Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie.