Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Jana Strzeleckiego, socjologa i taternika o bogatym życiorysie, którego losy splotły się z dramatycznymi wydarzeniami w Polsce XX wieku. Dobosz spotykał bohatera odcinka w Klubie Krzywego Koła. Był to wolnomyślicielski klub dyskusyjny, działający w latach 1955-62 w Warszawie.