Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Wacław Berent w swoich książkach zmieniał język i styl. Zmieniał też także czas, w którym toczyła się akcja jego opowieści. Andrzej Dobosz poleca ostatnią książkę pisarza – „Zmierzch wodzów”, traktujący o czasach poprz