Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz poleca widzom „Pisma podróżnicze” Ferdynanda Goetla, na które składają się fragmenty jego książek podróżniczych poświęconym Indiom, Egiptowi oraz Islandii.