Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz recenzuje książki Ferdynanda Goetla „Patrząc wstecz” oraz „Przez płonący Wschód”, które powstały na podstawie niezwykłych doświadczeń i podroży pisarza w okresie dwudziestolecia międzywojennego.