Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina swojego sąsiada Wiktora Gomulickiego – wydawcę twórczości Norwida, właściciela ogromnej biblioteki i kolekcjonera.