Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Odcinek poświęcony postaci Marii Dernałowicz – historyczce literatury i pisarce, która opracowała wielotomowe „Kroniki życia i twórczości” Adama Mickiewicza.