Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Bohaterem programu jest Władysław Zambrzycki, dziennikarz i pisarz. Jego pełne humoru książki są dobrą lekturą na zimowe wieczory. Autor część swojego życia spędził w Belgii, co możemy zauważyć czytając "Kaskadę Franchimont".