Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Istotna jest opowieść starego Baryki o Polsce szklanych miast. Oczywiście po przyjeździe do Polski biedne wiejskie domy, podmiejskie kamieniczki nie odpowiadają tym wyobrażeniom. To pokazuje, jak zbyt wygórowane wyobrażenia o ideale powodują f