Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz, polecając widzom „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, opowiada również o tym, że poezja romantyczna była ostoją polskości podczas zaborów.