Rozmowy z Andrzejem Doboszem

To opowieść o osobliwej dzielnicy, z domami już nieistniejącymi, z ubóstwem trudnym do wyobrażenia w naszych czasach. Proza oparta na wielkiej znajomości życia opisywanej warstwy. Trudno jednak uznać, w jakiej mierze autobiograficzna. Andrzej