Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Konstantego Puzynę – wybitnego krytyka i teoretyka teatru, którego nazywano „królem krytyków”.