Rozmowy z Andrzejem Doboszem

„U Literatów” były przynajmniej dwa stoliki szachowe, ale nie wszyscy szachiści grywali ze sobą. Poeta Jerzy Ficowski grywał z malarzami, Aleksandrem Rafałowskim na przykład. Natomiast nigdy nie grywał z Henrykiem Gaworskim, partyj