Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Jerzego Grotowskiego - reżysera teatralnego, pedagoga i wybitnego teoretyka teatru, z którym często dyskutował na różne tematy.