Rozmowy z Andrzejem Doboszem

„Bolszewizm i bolszewicy” przez wiele lat była jedyną relacją człowieka, który osobiście doświadczył tego terroru. A przy tym autor „Mitologii”, przekładów Cezara, Odysei opowiedzianej prozą był tak dalece apolityczny, że w latach 50. spytał Słonimskiego: „Słuchaj Antoni, podobno jakiś Chruszczyk coś powiedział na Stalina?”. O Janie Parandowskim opowiada Andrzej Dobosz w 36. odcinku programu „Spis treści”.