Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Bronisława Kaspra Malinowskiego. W roku 1914 udał się on wraz z przyjacielem Stanisławem Ignacym Witkiewiczem w podróż badawczą do Australii, jej przebieg przerwał wybuch I wojny świato