Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzeci odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o kompozytorze Romanie Palestrze, który podczas pobytu na emigracji, wielokrotnie był nagradzany za swoją twórczość. Uważano go za następcę Karola Szymanowskiego, natomiast w kraju wykluczono go ze wszystkich organizacji, z którymi był związany. Obowiązywał zakaz wymieniania jego nazwiska, wycofywano zapis jego utworów – taki stan trwał do 1977 roku, kiedy to cenzura zniosła wszelkie zakazy na wniosek Związku Kompozytorów Polskich. W roku 1983 Roman Palester na krótko odwiedził ojczyznę.