Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Lucjanie Rydlu. Po ślubie zamieszkał on we wsi Tonie, organizował tam lokalne życie kulturalne – zakładał czytelnie, wygłaszał odczyty, potem przeniósł się do Bronowic Małych. W Krakowie Rydel kierował redakcją Ilustrowanego Tygodnika Polskiego, był dyrektorem Teatru im. J. Słowackiego, prowadził wykłady w Akademii Sztuk Pięknych.