Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina malarkę Hannę Rudzką-Cybis, urodzoną w 1897 roku w Mławie. Studiowała ona w warszawskiej Szkole Sztuk Plastycznych, a następnie w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której to należała do grupy studentów wraz z między innymi Józefem Czapskim, Arturem Nacht-Samborskim, Zygmuntem Waliszewskim czy Janem Cybisem. Doskonalili oni swe umiejętności pod okiem Józefa Pankiewicza, a znani później byli jako kapiści, którzy obrali swój kierunek w malarstwie, będąc pod wpływem francuskich postimpresjonistów.