Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada widzom o Karolu Estreicherze – historyku sztuki i profesorze na Uniwersytecie Jagiellońskim, który był zaangażowany w rewindykację polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej.