Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Antoniego Gołubiewa, urodzonego w Wilnie syna Polki i prawosławnego urzędnika carskiego. Zanim związał się on w 1946 roku z redakcją Tygodnika Powszechnego, pracował m.in. jako nauczyciel i robotnik, wydawał opowiadania, szkice, a jego życiowym dziełem była w sumie pięciotomowa powieść zatytułowana Bolesław Chrobry.