Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Irenie Eichlerównie, która po wybuchu II wojny światowej wyjechała wraz z mężem do Rumunii, następnie przez Francję do Brazylii, gdzie grała w teatrze posługując się językiem portugalskim. Powróciła do kraju w roku 1948 od razu dostając angaż i występując głównie w przedstawieniach reżyserowanych przez Erwina Axera. Po wprowadzeniu przez władze państwowe zasad realizmu socjalistycznego również do sfer życia teatralnego, rzadziej była obsadzana, natomiast tworzyła wiele ról współpracując z radiem.