Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Jakie zdanie Andrzej Dobosz zapamiętał z całej twórczości Tadeusza Różewicza i który z jego dramatów jest pełen poczucia humoru?