Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Kazimierę Iłłakowiczównę. W latach 1926-1935 była ona w Ministerstwie Spraw Wojskowych osobistą sekretarką Józefa Piłsudskiego, w okresie II wojny światowej była internowana w Rumunii, gdzie uczyła języka angielskiego i drukowała przekłady poezji. Do kraju powróciła w roku 1947 i zamieszkała w Poznaniu, wydawała tomy wierszy oraz publikowała wiersze w prasie. Przyjaźniła się z Marią Dąbrowską, Julianem Tuwimem, a także ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem.