Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Kazimierę Iłłakowiczównę. W latach 1926-1935 była ona w Ministerstwie Spraw Wojskowych osobistą sekretarką Józefa Piłsudskiego, w okresie II wojny światowej była internowana w Ru