Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Kazimierę Iłłakowiczównę, wnuczkę Tomasza Zana – przyjaciela Adama Mickiewicza. Dzieciństwo spędziła ona najpierw na Witebszczyźnie, a potem w Warszawie, gdzie na pensji Cecylii Plater-Zyberk uczyła się języka angielskiego. Była słuchaczką oxfordzkiego uniwersytetu, pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jak sama podkreślała, będąc urzędniczką spełniała swoją życiową rolę. Drukowała swe wiersze w wielu czasopismach m.in. w kobiecym tygodniku „Bluszcz”.