Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Kazimierę Iłłakowiczównę, wnuczkę Tomasza Zana – przyjaciela Adama Mickiewicza. Dzieciństwo spędziła ona najpierw na Witebszczyźnie, a potem w Warszawie, gdzie na pensji Cecylii Plater-Zyberk uczyła się języka